Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Een filmmiddag voor jongeren in BorneOp zondag 13 november organiseert het Jongerenplatform van het Aartsbisdom Utrecht een Youcat Bios, dat wil zeggen een filmmiddag voor jongeren. De film wordt gekozen in het kader van de afsluiting van het jaar van barmhartigheid dat op 13 november in alle Basilieken ter wereld afgesloten wordt.

De Youcat Bios begint om 14:00 uur met de inloop. Dan ben je van harte welkom in de pastorie van de St. Stephanus Kerk (Stationsstraat 1 in Borne). Daarnaast is er een programma samengesteld bestaande uit het kijken van een super leuke en inspirerende film: de ‘Little Boy’, die het verhaal van een zoon met zijn vader tijdens de tweede wereld oorlog vertelt. Daarna zullen we hierover in gesprek gaan. Tijdens de dag is er natuurlijk ook veel tijd voor gezelligheid met de nodige lekkers hierbij. Op onze facebook pagina: Jong Aartsbisdom en website: http://www.jongaartsbisdom.nl/ kun je de trailer van de film zien.

De jongeren platform Utrecht - JPU gaat op deze zondag naar de Basiliek van Hengelo om daar de H. Mis te kunnen vieren want daar is er ook een heilige deur van het jaar van barmhartigheid. Uiteraard bent je welkom om hierbij aan te sluiten. Na de Eucharistieviering gaan we samen lunchen(ieder dient zijn eigen lunch mee te nemen) en dan rijden we naar de St Stefanus Kerk waar het programma van de dag verder zal gaan.
Wij sluiten de dag met een eenvoudige warme maaltijd. Jij bent van harte uitgenodigd voor deze leuke dag. Het Jongerenplatform verwelkomt u graag!
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 november via email: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl of via facebook: Jong Aartsbisdom.

Meer informatie:
Om 11:00u Eucharistieviering van het afsluiting van de heilige deur in de St. Lambertus Basiliek te Enschedesestraat 1 Hengelo

Programma van de dag:
14.00 Inloop en aanmelding (in de Pastorie van de St. Stephanus Kerk – Stationsstraat 1 te Borne. Je kunt gratis parkeren rondom de Kerk)
14.30 Kennismaking
15.00 Start film met veel popcorn
16.00 Pauze
16:30 Tweede deel van de film
17.30 Gesprek over film
18.00 Eten
19.00 Eind

terug naar boven

Parochiereis naar Kroatië – nog 15 plaatsen vrijVoor de Parochiereis naar Kroatië in het voorjaar 2018 hebben zich 35 mensen aangemeld. De werkgroep Parochiereis Kroatië heeft daarom besloten de groep te beperken tot 50 deelnemers.

U kunt zich nog aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website hier.
Ook kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden invullen en uitprinten of het formulier ophalen op het secretariaat van de eigen locatie en invullen. Het formulier inleveren op het parochiesecretariaat aan secretaresse, mevr. Ineke Bouwmeester.

Een uitvoerige actuele informatie over de Parochiereis naar Kroatië in 2018 staat hier te lezen.

Meer info bij pastor I. Kantoci.

terug naar boven

Een mooi en zeer geslaagd Franciscus en Claradag 2016!Op zondag 2 oktober vierden we in Vaassen de Franciscus en Claradag 2016. Veel parochianen namen deel aan dit jaarlijkse feest van de parochie. Het was een mooi en zeer geslaagd feest.

Voor de foto’s van deze dag gemaakt door Diny Hagen klik hier.

terug naar boven

Parochiebreed BijbelleesgroepLezen in de Bijbel.
Je vindt het mooi en het inspireert je, maar het komt er zo weinig van en soms zeggen de teksten je ook niets.
Hebben die verhalen, eeuwen geleden in een andere taal en cultuur opgeschreven, ons, mensen anno 2016, nog iets te zeggen?
Of zijn het alleen maar moeilijke en onbegrijpelijke teksten?
We komen eenmaal in de maand bij elkaar om een tekst te lezen en samen te overwegen.
U hoeft geen ervaren Bijbellezer te zijn om mee te doen.
Iedereen met belangstelling voor of nieuwsgierigheid naar de rijkdom van deze eeuwenoude geschriften is van harte welkom.
De eerste 4 bijeenkomsten lezen we teksten die gaan over “gebed in de Bijbel”.
De bijeenkomsten zijn voorbereid onder leiding van Pater Dries van den Akker, sj.
Hij zal op de eerste bijeenkomst aanwezig zijn. We lezen dan Lukas 1, 46-56 (het Magnificat)

Data:
12 september,
10 oktober,
14 november,
12 december,

Tijd:
van 19.00-21.00u

Plaats:
Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek

Info en aanmelden bij:
Anneke van der Werff-Verbraak
telefonisch: 0313-785156 of 06-23247046
of per mail: avdwerffverbraak@gmail.com

Namens het pastorale team,
Ronald den Hartog, recdenhartog@gmail.com
Anneke van der Werff-Verbraak, avdwerffverbraak@gmail.com

terug naar bovenNieuwe vertaling Onze Vader wordt komende Advent ingevoerd

De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt bekend dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader de komende Advent wordt ingevoerd. Dat betekent dat met ingang van 27 november 2016 de nieuwe versie van het Onze Vader zal worden gebruikt in de liturgie. De Nederlandse bisschoppen voeren deze vertaling tegelijktijdig in met de Belgische bisschoppen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten, is er nu wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.

“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Geplastificeerde gebedskaartjes met de nieuwe vertaling van het Onze Vader zijn beschikbaar via de Nationale Raad voor Liturgie. De NRL zal van de herziene vertaling van het Onze Vader bovendien enkele toonzettingen beschikbaar stellen, die na de vakantieperiode (zomer) van dit jaar al kunnen worden ingestudeerd door de zangkoren.

De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt:

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Toelichting bij de nieuwe versie van het Onze Vader.

( www.rkkerk.nl)

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie