Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS
MIJN KERK VERBINDT

Elk mens hoort wel ergens bij. Bij geboorte zijn we al verbonden met onze ouders en eventuele broers en zusjes. Als kind wordt de kring al groter met school en buitenschoolse activiteiten. En ook als volwassenen maken we deel uit van verschillende groepen: familie, buurt, sport, werk en hobby... je kunt je met vele mensen en groepen verbonden voelen. Zo ook bestaat mijn kerk uit een veelvoud van mensen, die zich op de één of andere manier met die gemeenschap verbonden voelen. Die verbondenheid is voor de één sterker dan voor de ander. Maar alleen al het feit dat we meestal wel weten waar één van onze kerkgebouwen staat, waar we bij horen, geeft die verbinding al aan.

Wil de kerk meer zijn dan een stil en leeg gebouw, dan moeten we ons ook met elkaar verbinden om van die kerk iets van betekenis, iets inspirerends te maken. Als pastores is het dan ook fijn om te zien dat we, ook in de verschillende geloofsgemeenschappen, het parochiewerk samen dragen. Velen maken onze kerk mogelijk, in het weekend en ook door de week. En velen dragen gelukkig nog steeds financieel bij om al dat werk mogelijk te maken. Want zonder inkomsten geen kerk, geen pastores, geen verbondenheid. Dus ook: uw financiële steun verbindt en draagt bij aan het kerkelijk leven.

Mijn kerk verbindt: samen geloven vraagt om organisatie. Kerk verbindt mensen met elkaar en kijkt om zich heen waar hulp en aandacht nodig is. Want ook dat is een verbindende taak van de kerk, in het voetspoor van Jezus Christus, met Hem verbonden. En: uiteindelijk verbindt de kerk ook met God. Samen mogen we onze verbondenheid met de God van Jezus op het spoor komen, vieren en op velerlei wijzen handen en voeten geven in ons leven.
Meedoen met de jaarlijkse kerkbalans maakt zo vele verbindingen mogelijk. Eigenlijk kunnen we niet zonder...
Namens de pastores en het bestuur van de parochie: hartelijk dank als u zich ook dit jaar met de parochie verbonden voelt door uw bijdrage aan de Kerkbalans!

pastoraal team

Paul Daggenvoorde
Ivan Kantoci
Sebastian Gnanapragasam
Wim Vroom


Foto: Mevr. Berenschot-v.d. Belt, de oudste loper voor de actie Kerkbalans in Twello, heeft vandaag om 13.00 uur de kerkklokken aangezet en zo de actie Kerkbalans ingeluid.terug naar boven

Brief van de aartsbisschopOm de brief te lezen klik op de icoon

terug naar boven

Week van Gebed voor de eenheid van christenen

15-22 januari 2017
De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Het thema is ‘Jouw hand, mijn glimlach’. Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden. De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal gesteld.

Het beeldmerk van de Week laat handen zien die naar elkaar reiken. Het drukt verzoening uit. Ook de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wil de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.

Op zondag 15 januari en zondag 22 vinden er in onze parochie diverse oecumenische vieringen plaats.

Op zondag 15 januari:

• H. Martinuskerk Twello, 10.30 uur.
• H. Martinuskerk Vaassen, 10.00 uur.
• Protestantse kerk Loenen, 9.30 uur.

Op zondag 22 januari:

• Protestantse kerk Wilp, 10.00 uur.

terug naar boven

terug naar boven

Begroting HH. Franciscus en Clara parochie 2017Het parochiebestuur van HH. Franciscus en Clara parochie heeft de begroting voor het jaar 2017 vastgesteld. De exploitatiebegroting en toelichting op de cijfers van de begroting 2017 kunt u hier downloaden.

terug naar boven

Kloosterweekend voor jongeren van 27 t/m 29 januari 2017

Thema: Wat beweegt je?
Speuren naar Spiritualiteit
We leven in een complexe maatschappij, waarin het leven druk en hectisch is. Er wordt veel van je gevraagd en je moet overal bereikbaar zijn. Tijdens het kloosterweekend willen we onthaasten en tot rust komen. We leven mee met het ritme van het klooster waar we verblijven. Tussen de vieringen door is er ruimte voor onderlinge ontmoeting, gesprek, stilte en natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid. Tijdens deze dagen ontmoet je naast andere jongeren ook de kloosterbewoners. De begeleiding van dit weekend is in handen van vicaris Pauw en het jongerenplatform.

Het kloosterweekend vindt plaats van vrijdagavond 27 t/m zondag 29 januari 2017. Inloop op vrijdag 27 vanaf 15:30 uur. We zijn dan te gast bij de zusters trappistinnen van Koningsoord Abdij in Arnhem (Johannahoeveweg 79, 6816 VG Arnhem).

De kosten van het kloosterweekend zijn € 50, - per persoon. Dit bedrag is inclusief overnachtingen, maaltijden en deelname aan de diverse programmaonderdelen. Indien financiën je mogelijke deelname beletten, neem dan contact op met de organisatie.

Meld je snel aan want er is slechts plaats voor 16 personen. Opgave voor het kloosterweekend of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met jongerenwerkers Amanda Praseres (06-48459598) en Samuel Luz (06-28448875) of via email: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

terug naar boven

Parochiereis naar Kroatië – nog 3 plaatsen vrijVoor de Parochiereis naar Kroatië in het voorjaar 2018 hebben zich 47 mensen aangemeld. Er zijn nog 3 plaatsen vrij.

U kunt zich nog aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website hier.
Ook kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden invullen en uitprinten of het formulier ophalen op het secretariaat van de eigen locatie en invullen. Het formulier inleveren op het parochiesecretariaat aan secretaresse, mevr. Ineke Bouwmeester.

Een uitvoerige actuele informatie over de Parochiereis naar Kroatië in 2018 staat hier te lezen.

Meer info bij pastor I. Kantoci.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie