Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Kinderzegen 2017Maria Lichtmis, zondag 29 januari 2017 om 12.00 uur. Kinderzegen en uitreiking doopduifjes in de Martinuskerk Twello.
In een korte en ontspannen gebedsdienst werd geluisterd naar een verhaal van Simeon en werden kinderen gezegend. Er werd een kaarsje aangestoken bij Maria en ook kregen de kinderen die in 2016 gedoopt waren, hun doopduifje terug. Alle foto’s van de Kinderzegen zijn te zien in het fotoalbum van de parochie. Klik hier voor het fotoalbum.

terug naar boven

Diakenwijding Ronald den HartogDe diakenwijding van Ronald den Hartog, stagiaire vanaf 1 september 2015 in onze parochie, vindt plaats op zondag 21 mei te Bovendonk, de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda in Hoeven, waar Ronald studeert. Bovendonk is een opleiding in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden. Ronald wordt tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar de priesterwijding.

terug naar boven

Nieuw: Nieuwsbrief Parochiereis Kroatië nr. 1Om te lezen klik op de icoon!

terug naar boven

Johan Sebastian Bach en diens relatie tot het geloof.Op 21 februari 2017 vertelt Jan van Garderen in Epe in het kader van de avonden met ZIN over het fascinerende leven van Johan Sebastian Bach en de relatie van Bach met het geloof. De avond start om 19.45 uur en vindt plaats in de Van der Hulstlocatie aan de Van der Hulststraat 1 in Epe.(het gebouw van InteraktContour)

Bach leefde van 1685 tot 1750 en wordt in de huidige tijd gezien als een van de grootste en invloedrijkste componisten ooit. Wie kent bijvoorbeeld niet zijn Matheüs Passion, het Weihnachts-oratorium, de Hohe Messe of een van zijn vele cantates? Toch was zijn faam in zijn tijd niet zo vanzelfsprekend. Hij werd toendertijd namelijk ook als revolutionair gezien, die door velen niet werd begrepen.
Bach vond in het geloof een belangrijke inspiratiebron en heeft daardoor veel gewijde muziek gecomponeerd en opgevoerd. Zijn geloof en zijn werk waren daardoor onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Jan van Garderen is van jongs af aan ook gefascineerd door muziek. Hij speelt vanaf zijn jeugd orgel. Hierdoor kwam hij in aanraking met Bach. Hij raakte gaandeweg niet alleen gefascineerd door de muziek van Bach maar ook door de wijze waarop Bach leefde en hij
zijn beroep als componist, organist, koorleider en leraar gestalte gaf.

Op 21 februari zal Jan van Garderen vol enthousiasme vertellen over het genie Johan Sebastian Bach en ter illustratie korte gedeeltes van de muziek van Bach laten horen.
Belangstellenden van alle geloofsgemeenschappen zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom
in de Van der Hulstlocatie. Voor koffie en thee wordt gezorgd en na afloop word ter bestrijding van de kosten een vrijwillige bijdrage gevraagd.

terug naar boven

“Spreek Heer, ik luister” - Internetbezinning in de VeertigdagentijdNet als voorgaande jaren wordt in de Veertigdagentijd 2017 wederom een internetretraite aangeboden met als motto “Spreek Heer, ik luister”.
Hebt u internet en wilt u in ter voorbereiding op Pasen in de Veertigdagentijd wat meer aandacht besteden aan het gebed, meldt u dan aan op de website. Na aanmelding krijgt u gedurende de Veertigdagentijd iedere dag een email met een Bijbeltekst en enkele suggesties ter overweging.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk op de website en meldt u aan.

www.ignatiaansbidden.org.

Voor wie dat wil wordt dit jaar op enkele plekken in Nederland de gelegenheid geboden een wekelijks gesprek met een ignatiaanse begeleider te hebben.
Daarin kan de deelnemer vertellen wat de gebedsmails hebben gebracht.
De begeleider kan door te luisteren de persoonlijke gebedservaring helpen verdiepen en indien nodig enkele gebedstips geven.
Het begeleidingsgesprek vindt plaats op een met de begeleider afgesproken plaats en tijd en duurt maximaal 45 minuten.
Voor onze regio wordt in Eerbeek deze mogelijkheid geboden.

Wilt u deelnemen aan deze begeleiding, klik dan hier en zie hoe u zich kunt aanmelden.

Als u geen internet hebt, of liever niet met internet bidt, is misschien onderstaand boekje iets voor u. Het bevat voor elke dag van de Veertigdagentijd een tekst en bijbehorende gebedsimpulsen. Van harte aanbevolen!

terug naar boven

Bijbelleesgroep.In januari zijn we begonnen met een nieuw onderwerp: Vrouwen in de Bijbel.
We lezen de teksten en vragen ons af waarom juist deze teksten in de Bijbel terecht gekomen zijn, en wat ze te betekenen hebben. En of de vrouwen van toen ons nu nog kunnen inspireren.
Je hoeft geen ervaren Bijbellezer te zijn om mee te kunnen doen.
Ieder die nieuwsgierig is naar wat deze oude teksten te zeggen hebben aan mensen uit de 21ste eeuw is welkom. Meld je gerust aan, er is nog plaats.
De bijeenkomsten zijn voorbereid onder leiding van Pater Dries van den Akker, sj.

Data:
9 februari Susanna (Daniël 13)
9 maart Martha en Maria (Lukas 10, 38-42)
20 april De vrouw die Jezus zalft (Matteus 26, 6-16)
18 mei Lydia (Handelingen 16)

Tijd: donderdagmiddag van 13.30-15.30u
Plaats: Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek

Info en aanmelden bij:
Anneke van der Werff-Verbraak
telefonisch: 0313-785156 of 06-23247046
of per mail: avdwerffverbraak@gmail.com

terug naar boven

Gelegenheidskoor Parochiereis Kroatië begonnen met repetitieavondenHet gelegenheidskoor Parochiereis Kroatië is op vrijdag 3 februari begonnen met de repetitieavonden. In Kroatië zal tijdens de parochiereis (9-14 mei 2018) veel te zien zijn en te beleven. Muziek en zang zullen daartoe ook bijdragen. Voor dirigent Martin Rothengater, muzikanten en zangtalenten onder de reizigers een hele uitdaging en kans om er samen iets moois van te maken voor en tijdens deze Parochiereis. De repetitieavonden zijn iedere 1e vrijdag van de maand in de H. Martinuskerk in Twello.

Uitvoerige actuele informatie over de Parochiereis staat hier te lezen.

Inmiddels is de groep van deelnemers compleet. U kunt zich nog aanmelden maar u komt dan op een reserve lijst. Als er door mogelijke afmelding plaatsen vrij komen dan zullen deze ingevuld worden vanuit de aanmeldingen op de reserve lijst rekening houdend met de volgorde van aanmelding.

U kunt zich nog aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website hier.

Ook kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden invullen en uitprinten of het formulier ophalen op het secretariaat van de eigen locatie en invullen. Het formulier inleveren op het parochiesecretariaat aan secretaresse, mevr. Ineke Bouwmeester.


terug naar boven

Er is een nieuwe Clara verschenen!

Om te lezen klik op de icoon.
terug naar boven
MIJN KERK VERBINDT

Elk mens hoort wel ergens bij. Bij geboorte zijn we al verbonden met onze ouders en eventuele broers en zusjes. Als kind wordt de kring al groter met school en buitenschoolse activiteiten. En ook als volwassenen maken we deel uit van verschillende groepen: familie, buurt, sport, werk en hobby... je kunt je met vele mensen en groepen verbonden voelen. Zo ook bestaat mijn kerk uit een veelvoud van mensen, die zich op de één of andere manier met die gemeenschap verbonden voelen. Die verbondenheid is voor de één sterker dan voor de ander. Maar alleen al het feit dat we meestal wel weten waar één van onze kerkgebouwen staat, waar we bij horen, geeft die verbinding al aan.

Wil de kerk meer zijn dan een stil en leeg gebouw, dan moeten we ons ook met elkaar verbinden om van die kerk iets van betekenis, iets inspirerends te maken. Als pastores is het dan ook fijn om te zien dat we, ook in de verschillende geloofsgemeenschappen, het parochiewerk samen dragen. Velen maken onze kerk mogelijk, in het weekend en ook door de week. En velen dragen gelukkig nog steeds financieel bij om al dat werk mogelijk te maken. Want zonder inkomsten geen kerk, geen pastores, geen verbondenheid. Dus ook: uw financiële steun verbindt en draagt bij aan het kerkelijk leven.

Mijn kerk verbindt: samen geloven vraagt om organisatie. Kerk verbindt mensen met elkaar en kijkt om zich heen waar hulp en aandacht nodig is. Want ook dat is een verbindende taak van de kerk, in het voetspoor van Jezus Christus, met Hem verbonden. En: uiteindelijk verbindt de kerk ook met God. Samen mogen we onze verbondenheid met de God van Jezus op het spoor komen, vieren en op velerlei wijzen handen en voeten geven in ons leven.
Meedoen met de jaarlijkse kerkbalans maakt zo vele verbindingen mogelijk. Eigenlijk kunnen we niet zonder...
Namens de pastores en het bestuur van de parochie: hartelijk dank als u zich ook dit jaar met de parochie verbonden voelt door uw bijdrage aan de Kerkbalans!

pastoraal team

Paul Daggenvoorde
Ivan Kantoci
Sebastian Gnanapragasam
Wim Vroom


Foto: Mevr. Berendschot-v.d. Belt, de oudste loper voor de actie Kerkbalans in Twello, heeft vandaag om 13.00 uur de kerkklokken aangezet en zo de actie Kerkbalans ingeluid.terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie