Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

5 juni opening Martinuslocatie te EpeTer gelegenheid van de opening van de nieuwe locatie van de St. Martinus geloofsgemeenschap Epe op 5 juni 2016 is een Speciale Editie Nieuwsbrief uitgekomen.
Klik hier om deze Nieuwsbrief special met daarin uitnodiging en programma voor deze dag te lezen.

terug naar bovenWie vindt het leuk om muziek te maken?

Op 2 oktober organiseren we de Franciscus en Claradag. Deze keer in Vaassen in de Martinuskerk en directe omgeving. We beginnen deze dag met een feestelijke viering in de kerk.
De koren 'In Between' en 'Timeless' zullen meewer-ken aan de viering.
Daarnaast zijn we op zoek naar muzikale talenten (jong en oud) om daarmee de kerkdienst nog mooier in te vullen, maar ook om na de kerkdienst een onderhoudend programma van ongeveer een uur met muziek en zang te kunnen bieden.
Ben je jong of oud, kun je mooi zingen of een muziekinstrument bespelen?
Dan zoeken we jou!
Wil je meedoen of wil je meer informatie?
Laat het ons weten!
Je kunt mailen naar:
2oktoberfencdag@gmail.com

FOTO-EXPOSITIE:

maak een foto van de natuur in onze parochie
Graag willen we middels een expositie en beamers mooie natuurfoto's exposeren. Daarvoor nodigen we iedereen uit mooie natuurfoto's in onze parochie te maken. U kunt maximaal 5 foto's per persoon inzenden.
De foto's kunnen gemaild worden naar onderstaand adres. Een jury zal de mooiste foto's uitzoeken en deze gebruiken voor de expositie.
U kunt de foto's mailen naar: fotoklubje@gmail.com
Bij inzending van de foto's zullen de auteursrechten vervallen.

Wie heeft er een partytent(en)?

In verband met de organisatie van de Franciscus en Claradag op 2 oktober in Vaassen zijn wij op zoek naar een aantal partytenten van 8 x 4 meter of groter. Mochten er mensen zijn die in het bezit zijn van deze partytenten en deze beschikbaar willen stellen, dan stelt de organisatie dat zeer op prijs.
Om problemen van kwijtgeraakte onderdelen of schades te voorkomen, verzoeken wij u wel deze tenten zelf op te komen zetten en af te breken.
De partytenten worden opgebouwd in de tuin bij het parochie centrum. Het is de bedoeling dat we de partytenten op zaterdag 1 oktober opzetten en op de zondagmiddag erna afbreken na 14.30 uur .
Zowel tijdens het opbouwen als het afbreken, zullen er mensen aanwezig zijn om hand en spandiensten te verlenen. Zij wijzen u ook aan waar de tent neer te zetten.

E.e.a. wordt gecoördineerd door de Stichting Martinustoren Vaassen
emailadres: wim.vanbussel@hotmail.com

terug naar bovenZoek je geloofsverdieping en contact met andere die ook iets met geloof en de kerk willen? Wees Welkom!

Vanaf woensdag 18 mei start vanuit onze Emmaüsparochie en HH Franciscus en Clara parochie een jong volwassen groep.

De bijeenkomsten zullen gaan over ontwikkeling van je spiritualiteit, verdieping van je geloof en inzet voor je medemens. En hoe dat met Jezus te maken heeft.


Het programma is:

Woensdag 18 mei 2016
Kennismaking o.l.v. Marieke van de Berg
Meditatie tekstlezing o.l.v. Ronald den Hartog

Woensdag 22 juni 2016
Verdiepend verhaal. De verwondering
o.l.v. Mariska Litjes
locatie Koninginnelaan 3-5 Apeldoorn

Woensdag 20 juli 2016
Rondleiding O.L.V. kerk Apeldoorn en uitleg over de Eucharistieviering.
o.l.v. Pastoor Paul Daggenvoorde

Woensdag 21 september 2016
Werken van barmhartigheid
o.l.v. diaken Ronald Dashorst

Woensdag 26 oktober 2016
Spiritualiteit van Franciscus van Sales
o.l.v. Pastor Sebastian Gnanapragasam


Tijd: 19:30 uur
Waar: Emmaüshuis
Stationsstraat 13 Apeldoorn
Doelgroep: 18-35 jaar

Voor meer info neem je contact op met:

Ronald den Hartog
recdenhartog@gmail.com

terug naar boven

De Franciscaanse Beweging organiseert ook in 2016
reizen naar Assisi
In samenwerking met Paulus Reizen organiseert de Franciscaanse Beweging in 2016 twee vliegreizen naar Assisi, de stad van Franciscus en Clara. De reizen duren 6 dagen en vinden plaats van 16 t/m 21 juni en 15 t/m 20 september. Tijdens de reizen worden plaatsen bezocht die voor Franciscus en Clara belangrijk waren. Bijvoorbeeld het geboortehuis van Franciscus, de grafkerken van Franciscus en Clara en Santa Maddalena, het vroegere kerkje van de melaatsenkolonie.

De reizen van Paulus Reizen worden geleid door deskundige en bevlogen mensen met een grote affiniteit met het leven van Franciscus en Clara. Ze vertellen uitgebreid over de geschiedenis en cultuur van het gebied en verbinden dat naadloos met het leven van Franciscus en Clara. De reisleiders delen hun enthousiasme graag met de reizigers. Daarnaast dragen zij natuurlijk zorg voor een vlekkeloos verloop van de reis. Hoewel inspirerend, kunnen de reizen van de Franciscaanse Beweging geen bedevaarten genoemd worden.

In het kort bestaat het programma van deze reis uit: verkenning van Assisi door stadswandelingen, het bezoeken van de directe omgeving van Assisi (Santa Maria degli Angeli, Carceri, San Damiano en Santa Maria Maddalena). Een bezoek aan het dal van Spoleto (Bevagna, Pian d'Arca en Montefalco), een rondrit van een dag per touringcar door het dal van Rieti (Greccio, Fonte Colombo, Speco di Narni) en afsluitend een bezichtiging van La Verna. Een uitgebreid reisprogramma is te vinden op de website van Paulus Reizen.

Voor meer informatie: Paulus Reizen, Esther Matser: em@paulusreizen.nl www.paulusreizen.nl

De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de Franciscaanse Beweging twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

terug naar boven

Nieuwe Clara verschenen!

Om te lezen klik op de icoon!


terug naar bovenNieuwe vertaling Onze Vader wordt komende Advent ingevoerd

De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt bekend dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader de komende Advent wordt ingevoerd. Dat betekent dat met ingang van 27 november 2016 de nieuwe versie van het Onze Vader zal worden gebruikt in de liturgie. De Nederlandse bisschoppen voeren deze vertaling tegelijktijdig in met de Belgische bisschoppen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten, is er nu wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.

“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Geplastificeerde gebedskaartjes met de nieuwe vertaling van het Onze Vader zijn beschikbaar via de Nationale Raad voor Liturgie. De NRL zal van de herziene vertaling van het Onze Vader bovendien enkele toonzettingen beschikbaar stellen, die na de vakantieperiode (zomer) van dit jaar al kunnen worden ingestudeerd door de zangkoren.

De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt:

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Toelichting bij de nieuwe versie van het Onze Vader.

( www.rkkerk.nl)

terug naar boven

Martinuskerk Twello houdt Open DeurDe Sint Martinuskerk in Twello opent haar deuren voor meditatie, gebed en bezichtiging op alle zondagen van 14.00 tot 16.00 uur.

De pastoraatsgroep meende dat het Jaar van de Barmhartigheid een uitgelezen moment is dit experiment te starten nadat de kerk jarenlang op die zondagmiddagen gesloten bleef.

De Mariakapel bleef wel open en trekt nog steeds regelmatig bezoekers.
Torenwachters, parochianen die als gastvrouw of gastheer optreden, ontvangen de bezoekers en kunnen eventueel als gids fungeren.

Gedurende de openstelling zijn twee momenten van enige activiteit en wel van 14.30 tot 14.45 uur en vanaf 15.00 tot 15.15 uur.

Op zondag 1 mei is organist Martinus Ooms te horen. Joke Havekes heeft op 8 mei als onderwerp ‘ Ken je mij? Psalm 139 op een ongekende manier bezongen’ .Heleen Nieuwenhuis bespeelt op 15 mei, Eerste Pinksterdag, het orgel. Kunstenares Joke Sterk toont enige van haar schilderijen en praat daarover met bezoekers op 22 mei. De meimaand wordt afgesloten door organist - dirigent Ben Hurenkamp op 29 mei. Bezoekers kunnen dan meezingen met Marialiederen.

Muzikanten

Jonge zowel als oudere muzikanten worden ook uitgenodigd om een kort optreden te verzorgen.
Lid van een kerkgenootschap of wonende in Twello is geen vereiste. Wel zal rekening gehouden moeten worden met het doel van deze openstelling van de kerk. De datum van optreden wordt in overleg vastgesteld.

Inlichtingen en aanmeldingen bij de pastoraatsgroep antreehaagen@concepts.nl of 0571 273742. Mondelinge inlichtingen elk zondag na de kerkdienst van 10.00 uur Martinuskerk, Kerklaan ,Twello.

Het zondagmiddagprogramma loopt tot en met 18 december. Na een evaluatie kan besloten worden of en hoe deze openstelling in 2017 ingevuld kan worden.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie