Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Aanmeldingen voor de Parochiereis naar Kroatië van startEen uitvoerige informatie over de Parochiereis naar Kroatië in 2018 staat hier te lezen.

Tot 1 oktober kunnen zich geïnteresseerde parochianen van HH. Franciscus en Clara parochie aanmelden voor deze Parochiereis. Men kan zich online aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website hier.
Ook kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden invullen en uitprinten of het formulier ophalen op het secretariaat van de eigen locatie en invullen. Het formulier inleveren voor 1 oktober 2016 op het parochiesecretariaat aan secretaresse, mevr. Ineke Bouwmeester. De groep kan maximaal 100 deelnemers hebben. Meer info bij pastor I. Kantoci.

terug naar boven

Nieuwe Clara verschenen!

Om te lezen klik op de icoon!


terug naar boven

Parochiebreed BijbelleesgroepLezen in de Bijbel.
Je vindt het mooi en het inspireert je, maar het komt er zo weinig van en soms zeggen de teksten je ook niets.
Hebben die verhalen, eeuwen geleden in een andere taal en cultuur opgeschreven, ons, mensen anno 2016, nog iets te zeggen?
Of zijn het alleen maar moeilijke en onbegrijpelijke teksten?
We komen eenmaal in de maand bij elkaar om een tekst te lezen en samen te overwegen.
U hoeft geen ervaren Bijbellezer te zijn om mee te doen.
Iedereen met belangstelling voor of nieuwsgierigheid naar de rijkdom van deze eeuwenoude geschriften is van harte welkom.
De eerste 4 bijeenkomsten lezen we teksten die gaan over “gebed in de Bijbel”.
De bijeenkomsten zijn voorbereid onder leiding van Pater Dries van den Akker, sj.
Hij zal op de eerste bijeenkomst aanwezig zijn. We lezen dan Lukas 1, 46-56 (het Magnificat)

Data:
12 september,
10 oktober,
14 november,
12 december,

Tijd:
van 19.00-21.00u

Plaats:
Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek

Info en aanmelden bij:
Anneke van der Werff-Verbraak
telefonisch: 0313-785156 of 06-23247046
of per mail: avdwerffverbraak@gmail.com

Namens het pastorale team,
Ronald den Hartog, recdenhartog@gmail.com
Anneke van der Werff-Verbraak, avdwerffverbraak@gmail.com

terug naar bovenWie vindt het leuk om muziek te maken?

Op 2 oktober organiseren we de Franciscus en Claradag. Deze keer in Vaassen in de Martinuskerk en directe omgeving. We beginnen deze dag met een feestelijke viering in de kerk.
De koren 'In Between' en 'Timeless' zullen meewer-ken aan de viering.
Daarnaast zijn we op zoek naar muzikale talenten (jong en oud) om daarmee de kerkdienst nog mooier in te vullen, maar ook om na de kerkdienst een onderhoudend programma van ongeveer een uur met muziek en zang te kunnen bieden.
Ben je jong of oud, kun je mooi zingen of een muziekinstrument bespelen?
Dan zoeken we jou!
Wil je meedoen of wil je meer informatie?
Laat het ons weten!
Je kunt mailen naar:
2oktoberfencdag@gmail.com

FOTO-EXPOSITIE:

maak een foto van de natuur in onze parochie
Graag willen we middels een expositie en beamers mooie natuurfoto's exposeren. Daarvoor nodigen we iedereen uit mooie natuurfoto's in onze parochie te maken. U kunt maximaal 5 foto's per persoon inzenden.
De foto's kunnen gemaild worden naar onderstaand adres. Een jury zal de mooiste foto's uitzoeken en deze gebruiken voor de expositie.
U kunt de foto's mailen naar: fotoklubje@gmail.com
Bij inzending van de foto's zullen de auteursrechten vervallen.

Wie heeft er een partytent(en)?

In verband met de organisatie van de Franciscus en Claradag op 2 oktober in Vaassen zijn wij op zoek naar een aantal partytenten van 8 x 4 meter of groter. Mochten er mensen zijn die in het bezit zijn van deze partytenten en deze beschikbaar willen stellen, dan stelt de organisatie dat zeer op prijs.
Om problemen van kwijtgeraakte onderdelen of schades te voorkomen, verzoeken wij u wel deze tenten zelf op te komen zetten en af te breken.
De partytenten worden opgebouwd in de tuin bij het parochie centrum. Het is de bedoeling dat we de partytenten op zaterdag 1 oktober opzetten en op de zondagmiddag erna afbreken na 14.30 uur .
Zowel tijdens het opbouwen als het afbreken, zullen er mensen aanwezig zijn om hand en spandiensten te verlenen. Zij wijzen u ook aan waar de tent neer te zetten.

E.e.a. wordt gecoördineerd door de Stichting Martinustoren Vaassen
emailadres: wim.vanbussel@hotmail.com

terug naar bovenNieuwe vertaling Onze Vader wordt komende Advent ingevoerd

De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt bekend dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader de komende Advent wordt ingevoerd. Dat betekent dat met ingang van 27 november 2016 de nieuwe versie van het Onze Vader zal worden gebruikt in de liturgie. De Nederlandse bisschoppen voeren deze vertaling tegelijktijdig in met de Belgische bisschoppen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten, is er nu wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.

“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Geplastificeerde gebedskaartjes met de nieuwe vertaling van het Onze Vader zijn beschikbaar via de Nationale Raad voor Liturgie. De NRL zal van de herziene vertaling van het Onze Vader bovendien enkele toonzettingen beschikbaar stellen, die na de vakantieperiode (zomer) van dit jaar al kunnen worden ingestudeerd door de zangkoren.

De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt:

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Toelichting bij de nieuwe versie van het Onze Vader.

( www.rkkerk.nl)

terug naar boven

Martinuskerk Twello houdt Open DeurDe Sint Martinuskerk in Twello opent haar deuren voor meditatie, gebed en bezichtiging op alle zondagen van 14.00 tot 16.00 uur.

De pastoraatsgroep meende dat het Jaar van de Barmhartigheid een uitgelezen moment is dit experiment te starten nadat de kerk jarenlang op die zondagmiddagen gesloten bleef.

De Mariakapel bleef wel open en trekt nog steeds regelmatig bezoekers.
Torenwachters, parochianen die als gastvrouw of gastheer optreden, ontvangen de bezoekers en kunnen eventueel als gids fungeren.

Gedurende de openstelling zijn twee momenten van enige activiteit en wel van 14.30 tot 14.45 uur en vanaf 15.00 tot 15.15 uur.

Op zondag 1 mei is organist Martinus Ooms te horen. Joke Havekes heeft op 8 mei als onderwerp ‘ Ken je mij? Psalm 139 op een ongekende manier bezongen’ .Heleen Nieuwenhuis bespeelt op 15 mei, Eerste Pinksterdag, het orgel. Kunstenares Joke Sterk toont enige van haar schilderijen en praat daarover met bezoekers op 22 mei. De meimaand wordt afgesloten door organist - dirigent Ben Hurenkamp op 29 mei. Bezoekers kunnen dan meezingen met Marialiederen.

Muzikanten

Jonge zowel als oudere muzikanten worden ook uitgenodigd om een kort optreden te verzorgen.
Lid van een kerkgenootschap of wonende in Twello is geen vereiste. Wel zal rekening gehouden moeten worden met het doel van deze openstelling van de kerk. De datum van optreden wordt in overleg vastgesteld.

Inlichtingen en aanmeldingen bij de pastoraatsgroep antreehaagen@concepts.nl of 0571 273742. Mondelinge inlichtingen elk zondag na de kerkdienst van 10.00 uur Martinuskerk, Kerklaan ,Twello.

Het zondagmiddagprogramma loopt tot en met 18 december. Na een evaluatie kan besloten worden of en hoe deze openstelling in 2017 ingevuld kan worden.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie