Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Pinkstervoettocht 2 - 5 juni 2017Om folder te lezen klik op de icoon!

terug naar boven

Zalig Pasen!

terug naar boven

De aflegging van de ‘professio fidei’ (de geloofsbelijdenis en de eed van trouw) door Ronald den HartogOm te lezen en foto’s te zien klik op de icoon!

terug naar boven

Groet van de aartsbisschopOm te lezen klik op de icoon!

terug naar boven


Jezus zei tot haar, “Maria”, van William Whitaker


Gezien, de Heer

“Ik heb de Heer gezien”.
Op Paasmorgen is dat wat we van Maria Magdalena horen. De duisternis ís voorbij. De toekomst is open. De vreugde van ons paasgeloof is dat Jezus, onschuldig gedood, niet in de dood gevangen is gebleven. Hij leeft! En sindsdien leeft Hij overal en altijd met ons mee. Daarom is er leven voor ieder die zich toevertrouwt aan Jezus. En met Hem hebben ook wij het lef en de kracht om zelf opstandig te zijn.

Want ‘gezien de Heer’ is ons paasgeloof niet alleen vreugde om zijn leven, maar ook verzet tegen doodsheid en al wat het leven bedreigt. Gezien de Heer durven we alles onder ogen zien. Gezien de Heer zien wij alles en allen in het perspectief van Gods Liefde. We zien in hoe kostbaar elke mens is en elk schepsel. En we zullen niet bang zijn om los te laten, om te geven en te vergeven, om te versterven voor het leven, van onszelf en van anderen.
Pasen is de tegenmaatregel van God, die ons door Jezus, met Hem en in Hem, doet opstaan tégen bestaan in armoede en tegen ongelijke kansen.

Gezien de Heer is Pasen zowel de vreugde over zijn leven als de opstand tegen bestaan waarin we niet willen delen en niet voor anderen willen zorgen. Gezien de Heer durven we onszelf op het spel te zetten, zodat anderen zullen leven. Jezus noemde Maria Magdalena bij haar naam.

Laten ook wij ons door Hem aanspreken?
En zullen ook wij, gezien de Heer, leven op leven en dood om alle leven te dienen?
Zalig Pasen!

pastoor Paul Daggenvoorde

terug naar boven

Kardinaal Eijk over geloof en zorg“Dit zijn de uitdagingen voor onze tijd, maar ik acht ze niet onoverkomelijk.” Dit zegt kardinaal Eijk in het laatste filmpje in een reeks van zes video’s van katholiekleven.nl over geloof en zorg. De kardinaal gaat in op de plaats die zorg heeft in het geloof en wat het verschil is tussen zorg en hulpverlenen.

Kardinaal Eijk: “Ziekenzorg is echt iets dat vanuit christelijk perspectief een bijzondere betekenis heeft. Of we nu grootse instituten hebben, zoals in het verleden, of niet meer. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit in die zin dat de bron van inspiratie dezelfde blijft. En die bron van inspiratie is Christus.”

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara verschenen!

Om te lezen klik op de icoon.terug naar boven

Een succesvolle actie vanuit de parochie
Op 11 december jl. kreeg Hilde Sluiter van Fidesco Nederland een flink aantal kindertekeningen overhandigd. Deze tekeningen, gemaakt door kinderen van de Sint Martinus in Twello, waren bedoeld voor de straatkinderen in Rwanda. Deze straatkinderen verblijven een korte tijd in het project Cecydar die voor hen weer een (pleeg)gezin zoekt. De Adventsactie ondersteunt dit Rwandese project.

Tekeningen ontvangen
Inmiddels zijn alle kindertekeningen ontvangen in Rwanda en de straatkinderen in het centrum werden er diep door geraakt. Nogmaals dank voor jouw/uw inbreng bij deze actie! Ook het beoogde bedrag van € 70.000, - is door de Adventsactie opgehaald.

Wat is met uw geld gedaan?
In het afgelopen jaar heeft Cecydar 160 kinderen op straat gevolgd; daarvan konden 110 in het centrum worden opgenomen. 46 kinderen vonden weer een plek in een familie. Bij de andere kinderen bleek de thuissituatie te moeilijk voor reintegratie. Deze kinderen verblijven nog in het centrum en er wordt naar wegen gezocht om de situatie thuis te verbeteren. Eind november 2016 was er in het centrum een vormingsbijeenkomst voor de ouders van deze kinderen. Ze werden geïnformeerd over hun rechten en verantwoordelijkheden en ze kregen informatie hoe ze met geringe middelen een mirco-projekt kunnen beginnen om aan inkomsten te komen. Van de 34 deelnemende ouders hebben 10 spontaan besloten om hun kind voor de kerstvakantie mee naar huis te nemen.

2017: Hulp aan families van straatkinderen
Ook in 2017 steunt de Adventsactie het straatkinderenproject Cecydar. Cecydar staat voor meerdere uitdagingen: de Rwandese overheid heeft gevraagd om meer kinderen op te nemen. In plaats van gemiddeld 40 zullen er nu 70 kinderen in het centrum zijn. De nieuwe groep kinderen komt direct van de straat of uit opvangcentra van de overheid. Ze moeten apart opgevangen worden en naar integratie met de reeds aanwezige groep begeleid worden. Dat vraagt extra personeel en gebouwen. Bovendien zijn de prijzen voor levensmiddelen ongeveer 30% gestegen, sommige zelfs met 200%. Gelukkig draait het landbouwproject in het voormalige moerasgebied naast het centrum op volle toeren. Het zal volgend jaar versterkt gebruikt worden om de kinderen van groenten, eieren en melk te voorzien; zo kunnen veel kosten bespaard worden.
In 2017 zal meer nadruk gelegd worden op het verbeteren van de positie van de families, bijvoorbeeld door hun te helpen een hut te bouwen, hun te helpen een kleine winkel te beginnen, of gewoon de ziektekostenverzekering voor hun te betalen. Door de verbeterde situatie thuis, wordt de verleiding van het leven op straat geringer en kunnen de kinderen in een veilige omgeving opgroeien. Hopelijk doet de gehele Franciscus en Clara parochie mee aan dit Adventsproject in 2017.

terug naar boven

Bijbelleesgroep.In januari zijn we begonnen met een nieuw onderwerp: Vrouwen in de Bijbel.
We lezen de teksten en vragen ons af waarom juist deze teksten in de Bijbel terecht gekomen zijn, en wat ze te betekenen hebben. En of de vrouwen van toen ons nu nog kunnen inspireren.
Je hoeft geen ervaren Bijbellezer te zijn om mee te kunnen doen.
Ieder die nieuwsgierig is naar wat deze oude teksten te zeggen hebben aan mensen uit de 21ste eeuw is welkom. Meld je gerust aan, er is nog plaats.
De bijeenkomsten zijn voorbereid onder leiding van Pater Dries van den Akker, sj.

Data:
9 februari Susanna (Daniël 13)
9 maart Martha en Maria (Lukas 10, 38-42)
20 april De vrouw die Jezus zalft (Matteus 26, 6-16)
18 mei Lydia (Handelingen 16)

Tijd: donderdagmiddag van 13.30-15.30u
Plaats: Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek

Info en aanmelden bij:
Anneke van der Werff-Verbraak
telefonisch: 0313-785156 of 06-23247046
of per mail: avdwerffverbraak@gmail.com

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie