Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Vormelingen op excursie naar UtrechtVormelingen van het afgelopen jaar zijn met enkele ouders in de herfstvakantie onder leiding van pastoor Daggenvoorde op excursie naar Utrecht geweest. Daar maakten ze een eigen stadswandeling met aandacht voor de tijd van de Romeinen en voor Willibrord die er het geloof verkondigd heeft en in ons land de kerk heeft gesticht. Hij is de eerste bisschop van Utrecht. Op het bisdom werden we ontvangen door hulpbisschop Hoogenboom. Hij vertelde over zijn leven en werk voor de kerk. We waren ook in de kathedraal. En we bezochten ook de universiteit. Daar heeft Anton ten Klooster, een priester die onderzoek doet en een proefschrift schrijft, verteld wat theologie is, samen met een van de docenten, Dr. H Goris. We hebben de Domtoren aan de binnenkant beklommen tijdens een rondleiding. We hebben genoten van het uitzicht, van het stralende weer, het ijs en de patat!
Dank aan Ineke van het secretariaat en Anca en Trees van de pastoraatsgroep.

Foto’s: Vormelingen op excursie naar Utrecht

terug naar boven

terug naar boven

Franciscus en Clara brachten ons samenHier een foto impressie van de jaarlijkse Franciscus en Claradag in Loenen op zondag 8 oktober 2017

terug naar boven

Gods en uw barmhartigheidIn het kader van 500 jaar Luther wordt de voorstelling ‘Gods en uw barmhartigheid’ opgevoerd op zondag 5 november in de Dorpskerk van Twello. Aanvang 15.00 uur. Entree vrije gift.
De voorstelling is een idee van Wiel Palmen die met Joke Havekes de teksten schreef. Het oecumenisch projectkoor staat onder leiding van Ben Hurenkamp met orgelbegeleiding van Henk Noordman. De schilderijen die getoond worden zijn van kunstenares Joke Sterk. De regie is in handen van Charlotte Oosterwegel. Ds Menno Valk houdt een inleiding: ‘Luther:mens tussen God en duivel’.


In de loop van de geschiedenis zijn vrouwen en mannen opgestaan om de rooms katholieke kerk tot de orde te roepen, haar te wijzen op haar bijzondere opdracht: de zorg voor de mens, haar dienende taak. Want, zoals bisschop Jacques Gaillot van het Franse bisdom van Evreux het zei: ‘Als de kerk niet dient, dient zij tot niets’. Luther is een van die mensen die de Kerk de Boodschap in herinnering bracht: aan de armen de goede boodschap te brengen, de gevangenen hun vrijlating aan te kondigen, blinden het licht in de ogen te geven en verdrukten in vrijheid te laten gaan.’

In deze voorstelling die we de naam gegeven hebben ‘Gods en uw barmhartigheid’ staat Luther als de man die de Kerk naar haar oorsprong heeft willen terugbrengen. Dat we daarmee verwijzen naar paus Franciscus en daardoor in onze tijd terecht komen zal duidelijk zijn. Dat Luther in zijn hervorming niet alleen staat in de geschiedenis proberen we aan te geven door Theresia van Avila en Johannes van het Kruis op te voeren. De voorstelling gaat over solidariteit en barmhartigheid, de hervorming komt dan vanzelf als een lichtend vuur.

terug naar boven

100 jaar Martinuskerk VaassenFoto’s: 100 jaar Martinuskerk Vaassen op 1 oktober 2017

Zondag morgen, 1 oktober, vulde het koor zich met meer dan 70 koorleden. Alle kaarsen zijn aan. In de sacristie staan de acolieten klaar en wordt er overlegd met de dirigente.
Buiten is de parkeerplaats vol en is de fietsenstalling te klein.
Velen komen meevieren, vanuit Vaassen, de andere locaties en van ver. De intocht is extra feestelijk met de 7 acolieten. Pastoor Daggenvoorde en pastor Vroom gaan voor.

De voorzitter heet ieder van harte welkom. Opnieuw worden de kaarsen ontstoken bij de 12 z.g. apostelkruisjes, de kruisjes die bij de inwijding gezegend zijn. De koren zingen samen, ieder zingt ook een eigen lied.
In de voorbeden klinkt het verleden, met alles dat in deze kerk is gevierd, van de vele dierbaren waarvan afscheid is genomen. Maar ook voor heden en toekomst werd gebeden, voor ons allen, verbonden met elkaar in de Parochie Franciscus en Clara.

Aan het eind bood Hans Hendriks van de Vrienden van de Martinustoren, " namens alle parochianen, voor alle parochianen", een prachtige koperen kandelaar met grote kaars aan. Met het verzoek deze kaars te branden,iedere keer als we samenkomen, als licht op de weg die we verder gaan. Een waardevol en sprekend aandenken aan het jubileum.
Toen was er koffie met gebak en was er volop tijd voor ontmoeting.

Tot slot gingen velen mee naar het kerkhof tegenover de kerk, waar pastoor Daggenvoorde het strooiveld inzegenen.

Een geweldig jubileumweekend, dat zo mooi werd door zoveel betrokkenheid en belangstelling zaterdagmiddag en zondag. En dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers.

terug naar boven

Samen deelnemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes.Vanuit de beide parochies op de Veluwe willen we met parochianen en andere belangstellenden als groep deelnemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes. Dat is van 28 april tot en met 5 mei 2018. De reis gaat per TGV (sneltrein). De trein doet er ongeveer zeven uur over. Van en naar de trein gaan we gezamenlijk met een bus vanuit onze parochies. En in Lourdes zitten we als groep samen in een driesterren hotel. De kosten voor reis en verblijf zijn € 899,= op basis van tweepersoonskamer. Jongeren (t/m 25 jaar) € 599,=, kinderen (t/m 11 jaar) € 499,=. In Lourdes nemen we deel aan het programma voor alle pelgrims uit het bisdom; meer dan duizend. Kardinaal Eijk gaat mee op bedevaart. En ook hulpbisschop Woorts en Vicaris Cornelissen. Hij is de hoofdaalmoezenier. Het programma in Lourdes is inspirerend en ook gewoon gezellig. De Eucharistieviering aan “de Grot van de Verschijning” is een unieke ervaring van ons geloof. De lichtprocessie en de sacramentsprocessie zijn indrukwekkend sfeervol. En onvergetelijk is ook de gezamenlijke eucharistieviering met iedereen die vanuit heel veel landen tezelfdertijd als wij in Lourdes zijn. Toch ga je niet op in de massa. Dat komt omdat we als groep deelnemen. We zullen ter voorbereiding een informatieavond organiseren. Bezoek nu alvast de website van het bisdom (www.aartsbisdom.nl), of zoek naar de folders achter in de kerken.

Opgave via het secretariaat in Twello: Ineke Bouwmeester, tel. 0571 274445 (op dinsdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur) , e-mail: secretariaat@franciscusenclara.com

Trees Hendriks, lid pastoraatsgroep eucharistisch centrum Twello
Paul Daggenvoorde, pastoor

Voor meer informatie zie:
https://www.aartsbisdom.nl/home/bedevaarten/bedevaarten-buiten-aartsbisdom/lourdes/

terug naar boven

GCL – Gemeenschap van Christelijk Leven -

Een christelijke wereldbeweging in Nederland
De ‘Gemeenschap Christelijk Leven’ (GCL) is een wereldbeweging van christenen geïnspireerd door de spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola (1491-1556) stichter van de jezuïetenorde. Ook in Nederland komen GCL’ers in kleine groepen samen.

GCL’ers helpen elkaar te groeien in een persoonlijke relatie met God. Het verhaal van Jezus vormt de leidraad bij de zoektocht naar wat echt waarde heeft. Vanuit dat verhaal proberen GCL – leden te onderscheiden wat perspectief heeft in het leven en wat niet. Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met mensen in nood staan centraal. Waartoe deze zoektocht leidt, kan voor ieder heel verschillend zijn.

Er is in regio Twello een GCL in oprichting. Hebt u belangstelling om lid te worden? Mail naar: avdwerffverbraak [at] gmail.com

Meer weten? www.gclnederland.org

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara verschenen!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie