Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


KERKBALANS 2021Onder Covid -19 hebben we als kerk, als parochiegemeenschap, sterk te lijden. Maar dit geldt voor zovelen over de gehele wereld. Gelukkig horen en zien we vaak dat nog veel mensen de kerk zeer waarderen, dat mensen zich thuisvoelen binnen de geloofsgemeenschap, troost en steun vinden in het geloof, in de Blijde Boodschap. Om dit allemaal gaande te houden, het kost ook wat! Elk jaar is er kerkbalans, zo ook weer dit jaar en dan vragen we aan u; Geef aan uw kerk!
Soms horen we zeggen: ‘Jullie krijgen toch wel geld van de bisschop uit Utrecht of van de paus uit Rome. Het antwoord is heel duidelijk: NEE, geen cent!
Als geloofsgemeenschap zijn we zelf verantwoordelijk om onze geloofsgemeenschap levend te houden. En iedere gelovige heeft daar een taak in. Een geloofsgemeenschap levend houden kost ook geld.

Er gebeurde heel veel in de Franciscus en Clara Parochie en in de Emmaüsparochie. Samen gaan we door. Kinderen worden gedoopt, ze worden voorbereid op de Eerste communie, op het Vormsel, scholen worden bezocht door pastores. Er wordt hard gewerkt aan goede en inspirerende liturgie, mede door de maatregelen veroorzaakt door Covid-19 zijn we ook online te volgen, zieken worden bezocht en proberen we te ondersteunen, en er wordt met veel zorg en aandacht afscheid genomen van onze overleden dierbaren, het kerkgebouw wordt onderhouden, koren oefenen en zingen hopelijk weer snel tijdens de vieringen. Onze speerpunten, aandacht voor de kwetsbare mens, kind en kerk, proberen we verder uit te breiden. En ook ons nieuw opgericht leerhuis, waarin we elkaar ontmoeten, gelovige gesprekken met elkaar aangaan en ons meer kunnen verdiepen in ons geloof. En zo kan ik nog veel meer noemen. Bij dit alles zijn ook heel veel vrijwilligers betrokken. Want we geloven in de blijde Boodschap, in samen kerk zijn, voor vandaag en morgen.

Daarom geef aan uw kerk voor morgen!!

De parochie, onze geloofsgemeenschap is een plek waar we de Blijde Boodschap van Jezus handen en voeten geven en daardoor ook een plek zijn waar je mag ervaren dat God zelf werkzaam is in mensen. Zo zijn we tot gemeenschap geroepen. Als gelovige ben je niet zozeer lid van de geloofsgemeenschap, maar veel meer broeders en zusters van een grote Familie, waarvan God onze hemelse Vader is.
Geloven in God, en leven naar de Geest van Jezus, je doet dat niet alleen, maar altijd in verbinding met de ander en de Ander met een hoofdletter.

Als gelovigen hebben we dus iets heel moois en waardevols in handen, maar het is ook kwetsbaar. De boodschap van Jezus, dat God liefde is, dat jij, dat u door Hem ten diepste bent gewild. Die boodschap kost niets! Maar in onze wereld kost het wel veel om die Boodschap van Jezus gaande te houden, het door te geven aan jong en oud en aan de generaties na ons. Het kost inspanning en ja, het kost ook geld.

Zo is uw bijdrage hard nodig om ervoor te zorgen dat de pastores hun werk kunnen blijven doen en onze vrijwilligers ondersteund worden. Als we allemaal een steentje bijdragen dan houden wij samen onze parochie, onze geloofsgemeenschap!

Met hartelijke groet,

Het pastoraal team
pastor Sebastian
diaken Ronald Dashorst
Wim Vroom, pastoraal werker
Mariska Litjes, medewerkster Kind en Kerk
pastoor Hans HermensBanknummers


Parochie
HH. Franciscus en Clara

NL17 RABO 0111 0022 81

Locaties
H. Martinus Epe – Heerde
NL86 INGB 0000 9066 83
H. Martinus Vaassen
NL28 INGB 00024.65.838
NL68 RABO 01526.01.074
H. Antonius – De Vecht
NL44 RABO 0150 8024 47
H. Martinus – Twello
NL22 RABO 0111 0470 05
H. Martinus – Bussloo
NL79 RABO 0366 2037 03
O.L.. Vrouw Tenhemelopneming – Klarenbeek
NL63 RABO 0332 1007 31
H. Antonius Abt – Loenen
H. Geest – Eerbeek

NL10 RABO 0336 7619 53


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie