Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


KERKBALANS 2022KERKBALANS 2022

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Ook dit jaar valt bij u de vraag in de bus: wilt u meedoen met de Kerkbalans, wilt u de parochie ondersteunen met een jaarlijkse gift? Gelukkig zullen velen van u die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Daar zijn we erg blij mee!

Maar misschien is er ook wel extra twijfel dit jaar. Want net als vele maatschappelijke organisaties zijn de kerken en de parochies door de Coronacrisis wellicht minder zichtbaar voor u geworden. Het is moeilijker om met mensen bij elkaar te komen, zowel in de kerkelijke eucharistievieringen als bij andere vormen van liturgie. Dat heeft wellicht gevolgen voor de (financiële) verbondenheid die gevoeld wordt met de parochie.

Aan de andere kant doen we, ook in deze moeilijke tijden, als pastoraal team, samen met heel veel vrijwilligers, nog steeds ons uiterste best om pastoraat en kerkzijn blijvend vorm te blijven geven. Een zichtbaar teken daarvan is bijvoorbeeld dat alle vieringen in de verschillende kerken van onze parochies nu live, en ook naderhand, te volgen zijn via livestreams op internet.

En u mag weten: zonder de financiële steun van velen kunnen we onze parochies niet draaiende houden. Onderhoud van de kerken, salarissen van de pastores en andere medewerkers, ondersteuning van de vele vrijwilligersactiviteiten, werken aan geloofsverdieping en oog hebben voor de dienst aan armen en behoeftigen van onze samenleving: voor al die activiteiten is uw financiële ondersteuning broodnodig.

Het thema van de Actie Kerkbalans laat ons ook zien dat uw financiële ondersteuning niet alleen nodig is voor de kerk van vandaag, maar dat we daarmee ook in staat gesteld worden om te werken aan een financieel gezonde kerk van morgen. Zo kunnen we het vele goede van ons geloven doorgeven aan volgende generaties.

Uw financiële ondersteuning helpt ons om ook morgen nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Bijvoorbeeld in het organiseren van activiteiten in het ‘Leerhuis’: om samen stil te staan bij wat geloven betekent in onze tijd en om te ontdekken wat Jezus ons te zeggen heeft in ons doen en laten. Ook zo bouwen we aan nieuwe toekomst.

Aan u de uitnodiging om, ook financieel, mee te bouwen aan de kerk van morgen. Samen moet het lukken om de stem van Jezus te laten klinken in ons leven en samenleven. Doet u mee?

Het pastoraal team

pastoor Hans Hermens
pastor Sebastian
diaken Ronald Dashorst
Mariska Litjes, medewerkster kindercatechese
Wim Vroom, pastoraal werker

terug naar boven

Banknummers

Parochie
HH. Franciscus en Clara

NL17 RABO 0111 0022 81

Locaties
H. Martinus Epe – Heerde
NL86 INGB 0000 9066 83
H. Martinus Vaassen
NL28 INGB 00024.65.838
NL68 RABO 01526.01.074
H. Antonius – De Vecht
NL44 RABO 0150 8024 47
H. Martinus – Twello
NL22 RABO 0111 0470 05
H. Martinus – Bussloo
NL79 RABO 0366 2037 03
O.L.. Vrouw Tenhemelopneming – Klarenbeek
NL63 RABO 0332 1007 31
H. Antonius Abt – Loenen
H. Geest – Eerbeek

NL10 RABO 0336 7619 53


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie