Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


LEERHUIS

Het leven is leren en groeien. Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Alles wat je meemaakt in je leven zal van invloed zijn op de mens die je bent. Wij stellen daarbij de vraag: “Heeft geloof voor u te maken met het leven van alledag?” Wanneer u hier met ‘ja’ op antwoord, is het Leerhuis voor u een plek om te groeien in dat geloof.
In onze parochie willen onze verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid God en de Blijde Boodschap doen groeien en versterken door middel van een leerhuis.
Het begrip leerhuis stamt uit de joodse traditie. Het is een plaats waar mensen samenkomen om te leren. Leren in een leerhuis is vragen durven stellen. Leren vragen stellen zonder daar direct een pasklaar antwoord op te willen krijgen.
Een leren dat niet alleen gebeurt met het hoofd, maar vooral met hart en ziel.
Centraal staat de ontmoeting. De gelovige ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de ervaringen, de hoop, het vertrouwen, de vragen en twijfel die we als gelovigen meenemen. En de ontmoetingen met de Blijde Boodschap en de traditie van waaruit wij ons geloof beleven.
Het Leerhuis zal een belangrijk instrument worden om de verbondenheid als geloofsgemeenschap, maar ook ons Geloof in God, In Jezus Christus te verdiepen en wellicht te versterken.
Het Leerhuis biedt een programma voor jong en oud waar we elkaar gelovig ontmoeten, inspiratie opdoen, zoeken en groeien in dat geloof en ons menszijn.
Het programma voor kinderen vindt u bij Kind en Kerk.

terug naar boven

Algemene geloofscursus

Een eerste stap om te komen tot geloofsverdieping in onze parochie is de algemene geloofscursus. In deze cursus komen drie aspecten bij elkaar: ontmoeting, onderling (geloofs)gesprek en aanreiken van enige kennis en verdieping rond aspecten van het (RK-)geloof.
De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten met 10-12 deelnemers en wordt verzorgd door de leden van het pastorale team. Elke bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd, waarbij deelnemers elkaar ongedwongen leren kennen.
De cursus heeft de volgende globale opzet:

1. Kennismakingsbijeenkomst
De eerste bijeenkomst staat in teken van kennismaking met elkaar, weten wie we zijn en waar we staan in ons geloof. We doen dat door midden van stellingen en vragen die we om de beurt beantwoorden, waarbij ieder vrij is om er op te reageren. Aan het eind van de bijeenkomst wordt een kort overzicht gegeven van de volgende bijeenkomsten.

2. God de Vader
Deze bijeenkomst en de volgende twee bijeenkomsten zijn opgebouwd aan de hand van de drie namen van God, zoals we die tegenkomen in de omschrijving van God als Drie-eenheid. Ook kan de Geloofsbelijdenis als basis dienen, die ook is opgebouwd vanuit de Drie-eenheid. In deze, tweede bijeenkomst staat God de Vader centraal.

3. God de Zoon – Jezus Christus
In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de figuur van Jezus. Wie was Hij en welke betekenis heeft Hij in ons (geloofs)leven?

4. God de Heilige Geest
In deze bijeenkomst spreken we over de Heilige Geest en hoe de Heilige Geest een kracht kan zijn in ons (geloofs)leven.

5. Bidden
In het christelijk leven is het gebed een belangrijk aspect. Maar ook niet voor iedereen even makkelijk, zeker om het gebed een vaste plek in het persoonlijk leven te geven. We staan stil bij wat gebed kan betekenen, welke vormen van gebed er zijn en hoe je gebed een plek in het dagelijks leven kan geven.

6. Diaconie
In onze parochie is een van de speerpunten de dienst aan de naaste: de gemeenschappelijke inzet voor de arme, de kwetsbare medemens en de zorg voor de aarde. In deze bijeenkomst willen wij deze opdracht, die door Jezus aan ons is toevertrouwd, meer eigen te maken.

7. Eucharistie en de andere sacramenten
In het christelijk leven nemen sacramenten een belangrijke plaats in als ontmoetingsplekken van God met zijn mensen. Centraal zal staan wat sacramenten zijn en hoe ze een rol kunnen spelen in het (geloofs)leven. Ook is deze bijeenkomst de afsluiting van de algemene geloofscursus en zal er een evaluatie plaatsvinden.

Praktische informatie
De algemene geloofscursus is toegankelijk voor iedereen die – via ontmoeting en onderlinge (geloofs)gesprekken – (meer) wil leren over aspecten van het (RK-)geloof.
De cursus bestaat uit zeven tweewekelijkse bijeenkomsten van 17.30 tot 20.30 uur.
Iedere bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd die door de deelnemers samen wordt bereid. De locatie van alle bijeenkomsten is het Parochiecentrum Emmaüshuis, Stationsstraat 13 in Apeldoorn.

Data bijeenkomsten:
Woensdag 9 november : Kennismakingsbijeenkomst
woensdag 23 november : God, de Vader
dinsdag 13 december : God de Zoon – Jezus Christus
woensdag 11 januari : God de heilige Geest
woensdag 25 januari : Bidden woensdag 8 februari : Eucharistie en de andere sacramenten
woensdag 8 maart : Diaconie
Aan de algemene geloofscursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage om de kosten van de gezamenlijke maaltijd te dekken, is welkom.

(Inhoudelijke) vragen over de algemene geloofscursus kunnen gesteld worden aan het pastorale team via het secretariaat (0571-274445 op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en via secretariaat@franciscusenclara.com). Opgeven voor de algemene geloofscursus kan via telefoon: 055-526 65 00 of via e-mail: emmaus@rkapeldoorn.nl.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie