Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSCOMMISSIE BEGRAAFPLAATSEN

Voorzitter:
Dhr. T. van Gurp (Ton),
0571-275720 na 18.00 uur
e-mail: a.vangurp@chello.nl

**
R.K. geloofsgemeenschap H. Martinus Vaassen
Dhr. B. Breden (Bennie) , Kluinweideweg 11, 8171 PS Vaassen
0578 573315

**

R.K. geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua De Vecht
dhr. Mart Mols
06-20257258
e-mail: mart.mols@hotmail.com
**

R.K. geloofsgemeenschap H. Martinus Twello
Dhr. A.B.M. van Gurp (Ton), Omloop 117, 7391 PL Twello
0571 275720
e-mail: a.vangurp@chello.nl

**
R.K. geloofsgemeenschap H. Martinus Bussloo
Dhr. Robin Willemse Piet Heinstraat 8 7391WL
Twello
0571-298488
email: robin@hekkers-spijkers.nl

R.K. geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Tenhemelopneming Klarenbeek
dhr. H.A.J. Hurenkamp (Henk), Molenweg 32, 7382 BW Klarenbeek
055 3011658 / 06 51062463
e-mail: h.hurenkamp32@gmail.com

**
R.K. geloofsgemeenschap H. Antonius Abt/H. Geest Loenen-Eerbeek
Dhr. P.P. van Berkum (Paul), Loenenseweg 63
6961 CN Eerbeek
0313-651283
e-mail: pp.van.berkum@hetnet.nl

Het bestuur van de HH. Franciscus en Clara parochie heeft voor het beheer en de exploitatie van de begraafplaatsen en terreinen een beheerscommissie ingesteld. Het gaat om de R.K. begraafplaatsen Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Loenen, Twello en Vaassen.

De beheerscommissie bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit elke begraafplaats.
Voor Bussloo is dat de heer Robin Willemsen, voor De Vecht de heer Mart Mols, voor Klarenbeek de heer Henk Hurenkamp, voor Loenen de heer Paul van Berkum, voor Twello de heer Ton van Gurp en voor Vaassen de heer Ben Breden.

De commissie is verantwoordelijk over de gang van zaken van de genoemde begraafplaatsen.
De commissie vergadert 3 tot 4 keer per jaar en bespreekt dan alle voorkomen zaken van elk kerkhof. Dat kan zijn over het dagelijks onderhoud, over het (groot) onderhoud van de aanwezige gebouwen, over het ruimen van graven, nadat de rechthebbende te kennen hebben gegeven de grafrechten niet te willen verlengen, over het aanvragen van vergunning voor aanpassen van gebouwen of het kappen van bomen.

Verder adviseert de commissie het parochiebestuur over aanvragen richting het Bisdom. Aanvragen waarin toestemming van het Bisdom nodig is om investeringen te kunnen uitvoeren.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie