Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


BEZINNING & INSPIRATIEDe werkgroep Bezinning & Inspiratie van de Protestantse Gemeente Twello en HH. Franciscus en Clara parochie heeft een gevarieerd aanbod voor het seizoen 2018-2019.

De werkgroep hoopt op uw deelname en wenst u leerzame en inspirerende bijeenkomsten toe.

Onze naam is ons programma: wij herkennen onze zoektocht naar zingeving en innerlijke verdieping bij anderen van nu en vroeger. Vooral Christus is voor ons een inspirator, die nog steeds bezielt. Hij klopt aan bij de binnenkant van het leven. Hij is nog steeds op zoek naar wat mensen bezig houdt. Daarom dit jaar de vragen:
- Wat is dat als je zo radeloos bent dat je niet meer wilt leven? Hoe kun je daar helpen?
- Wat is dat als je verslaafd raakt? Hoe eenzaam ben je dan? Hoe kun je een ander dan helpen?
- Wat zijn dat voor woorden die al eeuwenlang meegaan en mensen troosten. Kunnen woorden echt helpen? Brengen ze ons tot ‘leven’?
- Wat zeggen oude woorden die eens verboden werden? Kunnen we zomaar terug in de tijd? Of loop je dan gevaar? Is het riskant om oude vertrouwde woorden opnieuw te gaan ont-dekken?
- Wat gebeurt er met je als je een nabij-de-doodervaring hebt gehad? Hebben pijn, verdriet, lijden en dood het hoogste woord? Is dat het begin van een spiritueel proces?
- Wat is dat als je hoort dat Geert Groote in zijn tijd al een klokkenluider was? Hoe reageerde de kerk en de samenleving destijds? Hoe reageren wij in onze tijd? Werkt de spiritualiteit van de Moderne Devotie ook in onze tijd door?

- De predikanten en pastores brengen de volgende thema’s in.
- Meditatie - verlang je naar meer stilte en rust temidden van alle prikkels van het dagelijks leven en wil je je op een andere manier verdiepen in de bronnen van je geloof.
- Een tweetal boekbesprekingen om met een frisse blik naar oude bijbelse verhalen te kijken. ‘Rebible’ van Inez van Oord en ‘God en ik’ van Alain Verheij.
- Tot slot een lezing over de heilige Clara, een inspirerende vrouw die leefde in de tijd van Franciscus.

Wij hebben de antwoorden niet, maar samen zoekend kunnen we op weg gaan, wij nodigen u van harte uit!
Achter in de kerk vindt u onze programmawaaiers met uitgebreide informatie over onze activiteiten.

terug naar boven

Jaarverslag 2018-2019

terug naar boven

Kloosterweekenden met de Franciscaanse BewegingData 2019

Datum Kennismakingsweekend:
1-3 november bij de zusters clarissen in Nijmegen.

Data Themaweekenden:
3-5 mei in het Clarissenklooster in Megen
met als thema: “Schepping”.

11-13 oktober in De Wonne in Enschede
(Woongemeenschap) met als thema: “Verbondenheid”.

25-27 oktober in het Clarissenklooster in
Megen met als thema: “Eenvoud”.

22-24 november in het Clarissenklooster in Megen met als thema: “Werk”.

Vanaf 1 juli 2018 biedt de Franciscaanse Beweging kloosterweekenden aan. Tijdens die weekenden verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders en zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door maak je kennis met, of verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Het ruime aanbod aan kloosterweekenden is verdeeld in kennismakings- en themaweekenden.

Tijdens de kennismakingsweekenden maak je je samen met de andere deelnemers (maximaal 9) op een laagdrempelige manier bekend met het leven van Franciscus. Wie was die man? Wat bewoog hem? Waar lag zijn diepste verlangen? En hoe kan zijn levenswijze ons in de 21e eeuw nog inspireren? Daarbij gaat het niet zozeer om kennisoverdracht, maar veel meer om het beleven en ervaren van zijn nalatenschap. De twee begeleiders zorgen dat het weekend in goede banen geleid wordt en geven sturing aan de gesprekken en verdieping.

Voor hen die al meer bekend zijn met het leven van Franciscus worden er themaweekenden georganiseerd. Tijdens die weekenden staat er één thema uit de franciscaanse spiritualiteit centraal. Denk bijvoorbeeld aan: Zoeken naar God, Verbondenheid ervaren, Vrede ontdekken, Schepping, Leven in Eenvoud, Spiegelen aan Clara, Franciscus in je Werk. In de loop van een jaar worden verschillende thema’s aangeboden. Je kunt naar eigen inzicht deelnemen.

De Kloosterweekenden bij de Franciscaanse Beweging zijn een voortzetting van het oriëntatiewerk dat 40 jaar geleden door de kapucijnen is opgezet. Omdat er sinds 2015 geen kapucijnenkloosters meer zijn die voor meerdere dagen gasten kunnen ontvangen, worden de weekenden nu gehouden bij de zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen. De organisatie komt per 1 juli in handen van een groep gemotiveerde en bevlogen vrijwilligers die onderdak hebben gevonden bij de Franciscaanse Beweging. De Franciscaanse Beweging is blij dat ze op deze manier bij kan dragen aan de verspreiding van het franciscaanse gedachtegoed in Nederland en mensen de mogelijkheid kan bieden kennis te maken met het kloosterleven dat nog steeds levend is.

Voor meer informatie over de kloosterweekenden kijk je op
www.kloosterweekend.nl.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie