Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Caritas

Het bestuur van de Parochiele Caritas Instelling (PCI)


Voorzitter:

A.S.M. Brouwer-Heuer (Astrid)
Griftdijk 3, 8181 RK Heerde

0578 691947
e-mail: astridbrouwer@planet.nl

Secretaris:

V. Smit (Vincent)
De Schans 1, 8162 GV Epe

0578 616329
e-mail: v.smit82@chello.nl

Penningmeester:

J. Schurink (Jan)
Eperweg 3, 8181 ET Heerde

0578 692622
e-mail: schurink@notarisheerde.nl

terug naar boven

De Parochiele Caritas Instelling (PCI)

Wat is en wat doet de Caritas? Zij is een zelfstandige instelling binnen de Rooms-katholieke kerk, die nauw samenwerkt met de plaatselijke parochie, met name op het gebied van de diaconie. Vanuit christelijke overtuiging geeft zij gestalte aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving, vooral aan mensen die, door wat voor oorzaak dan ook, in de knel zijn geraakt. Dat kunnen individuele personen zijn, gezinnen of groepen. Zo levert zij, heel dichtbij, een bijdrage aan de sociale gerechtigheid.

Het werkveld van de Caritas
Het werkveld van de Caritas is vierledig:
1. De PCI geeft steun aan wie dit nodig hebben. Dat kan zijn in de vorm van geld (voor kleding, een wasmachine, lening voor de gasrekening,) of in natura (voedselpakket)
2. De PCI ondersteunt projecten die armoede bestrijden en werken aan een rechtvaardiger samenleving.
3. De PCI biedt, gevraagd of ongevraagd, een luisterend oor.
4. De PCI heeft een doorverwijsfunctie of geeft advies over wetgeving sociale zekerheid, regelingen en bestaande hulpverlening. Daar waar mogelijk helpt zij mensen met het invullen van formulieren.

De PCI is vrij onzichtbaar in de parochie. Dat heeft te maken met haar werk en de bescherming van de personen aan wie hulp wordt verleend. Toch is de Caritas een onlosmakelijk onderdeel van de parochie. Het PCI bestuur en het parochiebestuur vergaderen minimaal eenmaal per jaar en er wordt overleg gepleegd met de diaconale werkgroepen.

Financiële middelen
De PCI werkt met de opbrengst van het vermogen dat vaak gedurende tientallen jaren is opgebouwd uit schenkingen, erfenissen en dergelijke. Locaal worden er soms speciale collectes gehouden, acties opgezet , alles ten bate van de Caritas.

PCI HH. Franciscus en Clara
Hoe werkt de PCI binnen de HH. Franciscus en Clara parochie?
Er is één overkoepelend PCI bestuur en in elke geloofsgemeenschap van de parochie werkt één Caritas Werkgroep.
Het bestuur beheert onder andere het vermogen, maakt jaarlijks een begroting, stippelt het beleid uit, overlegt met het Parochiebestuur, legt rekening en verantwoording af aan het Bisdom en de parochiegemeenschap. De zeven Caritas Werkgroepen voeren dit beleid uit en zijn binnen zeven geloofsgemeenschappen de ogen en oren wat de noden van de mensen betreft.

Als u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met de Pastoraatsgroep of Caritas Werkgroep binnen uw geloofsgemeenschap.

In het menu van deze website, bij de afzonderlijke geloofsgemeenschappen, onder Pastorale organisatie tref je informatie over Caritas.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie