Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


EUCHARISTISCH CENTRUM

Het eucharistisch centrum van de parochie HH. Franciscus en Clara is in de H. Martinuskerk in Twello.

De H. Martinuskerk in Twello is als eucharistisch centrum van de parochie aangewezen door aartsbisschop Eijk in zijn beleidsnota met als titel ‘Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht’ van 2 februari 2011.

Deze beleidsnota kunt u hier downloaden en lezen.

Pastoraatsgroep eucharistisch centrum:

- Mevr. T. Hendriks-Ganzevles: tel. 055-3232036,
martien.treeshendriks@gmail.com
- Mevr. A. Ellenbroek: tel. 055-2071330, acellenbroek@gmail.com

De leden van de pastoraatsgroep zijn aanspreekpunt voor vragen, ideeën en/ of eventuele problemen. Zij werken samen met de pastoor die eerst aanspreekbare is voor alle aangelegenheden in het eucharistisch centrum.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie