Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


JAAR VAN DE EUCHARISTIE

Jaar van de Eucharistie – 1 december 2019 – 22 november 2020


Foto: Rembrandt van Rijn, De maaltijd in Emmaüs, olieverf op paneel — 1648


In het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent, zondag 1 december het ‘Jaar van de Eucharistie’ dat zal lopen t/m Christus, Koning van het Heelal op 22 november 2020. In de aanloop naar het ‘Jaar van de Eucharistie’ heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Deze brief is gedateerd op het Hoogfeest van Sacramentsdag, 23 juni 2019.

De reden voor dit bijzonder jaar licht kardinaal Eijk toe “om ons allen te doordringen van de betekenis van de Eucharistie, waarin we heel het paasmysterie vieren, dat wil zeggen Jezus ontmoeten in zijn lijden, sterven en verrijzen”. Het valt de kardinaal te betreuren dat veel katholieken in het Aartsbisdom er niet van doordrongen zijn dat “de deelname aan de Eucharistie in geloof en overgave het meest intensieve sacramentele Godscontact tot stand brengt dat er in deze wereld bestaat en slechts circa 4 à 5 procent van hen deelneemt aan de Eucharistievieringen in onze kerken, op zondag, die we ‘Dag des Heren’noemen, omdat dit de dag is waarop de Heer uit de dood is verrezen”.

De brief telt twee hoofdstukken. In het eerste wordt belicht wat de essentie van het sacrament van de Eucharistie is en welke plaats het inneemt in de navolging van Christus. In het tweede hoofdstuk wordt besproken op welke wijze het geloof in de Eucharistie kan worden verdiept of – wanneer mensen dat verloren zijn – de Eucharistie (weer) is te (her)ontdekken als het kloppend hart van het geloofsleven. De kardinaal noemt in de brief concrete elementen die eraan kunnen bijdragen.

De volledige pastorale brief kunt u hier downloaden.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie