Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


De geschiedenis

Een stukje geschiedenis.
In het jaar 1557 werd te Loenen een kapel gebouwd welke werd bediend vanuit de kerk te Beekbergen. Tot die tijd kerkte men daar. De nieuwe kapel werd gebouwd op de plaats waar nu de N.H. kerk staat. De toren daarvan dateert nog uit 1557. door de bouw van kasteel 'De Horst' breidt de bevolking van Loenen zich uit. Ook de bewoners van Silven komen naar de kapel in Loenen, welke is toegewijd aan de Heilige Franciscus. De naam van de eerste kapelaan is: Heer Derck.

Reformatie.
Na de reformatie gaat de kapel in Loenen over in handen van de hervormden. Later wordt bij de kapel een woning voor de predikant gebouwd. In 1660 wordt naast het kerkhof een school gebouwd, die door de kinderen van alle gezindten wordt bezocht. De koster van de kapel is tevens onderwijzer.

Kapel in Loenen.
In 1792 laat Olivier Hackfort zijn kasteel verbouwen en bouwt tevens in een van de bijgebouwen een r.k. kapel. Vele Loenenaren, die katholiek zijn gebleven kunnen nu hun godsdienstplichten weer vervullen. Deze situatie blijft zo tot ongeveer het midden van de 19e eeuw.

R.K. kerk in Loenen:
Omstreeks die tijd wordt pastoor F.W. Fornier benoemd, die samen met de 'Commissie ter voorbereiding van de te bouwen kerk', voor grote problemen geplaatst wordt. Op 13 februari 1846 krijgt de commissie toestemming van Koning Willen 11 om met de bouw te beginnen. De Koning geeft een subsidie van Fl. 6000.--, op voorwaarde dat de kerk door de WATERSTAAT gebouwd wordt. De totale kosten van de kerk komen op Fl. 13.332. --, terwijl de familie Hackfort een nieuwgebouwde pastorie schenkt, met de grond voor de kerk, tuin en kerkhof, echter op voorwaarden dat ze de twee eerste banken van de nieuwe kerk tot hun beschikking krijgen, en dat ze recht krijgen een eigen familiegrafkelder op het kerkhof te mogen bouwen.

De Horstbanken.
De Horstbanken staan nog steeds in de kerk. Op de deurtjes staan de wapens van de familie Hacfort en Wijnbergen.
Tot 1941 zijn deze banken nooit verpacht.

1849 Kerkconsecratie.
Door allerlei moeilijkheden kon de kerk pas op zondag 8 september 1849 worde geconsacreerd. De inventaris van de kerk komt bijna geheel uit de kapel van kasteel 'de Horst' zoals misgewaden en altaar benodigdheden, het orgel, de doopvont en twee klokken voor de toren.
In 1864 wordt uit een legaat van freule Hackfort tot Ter Horst, het kostershuis gebouwd achter de kerk.
Het altaar dat bij de bouw van de kerk is geplaatst, komt uit de schuurkerk van Eerbeek. In 1867 krijgt de kerk een nieuw altaar met opstand gemaakt door Leenarts en Houtermans uit Roermond. In 1927 blijkt dat de kerk te klein is geworden, en wordt dan vergroot met twee zijbeuken. In 1943 worden de klokken door de bezetter uit de toren gehaald om te worden omgesmolten tot wapentuig.
Na de bevrijding worden plannen gemaakt om nieuwe klokken aan te schaffen en op 21 december 1948 is het zover. Twee nieuwe klokken worden aangebracht. De grote klok krijgt de naam: Maria-Moeder Gods en de kleinen: Heilige Jahannes-Evangelist.
In de zestiger jaren is de oude pastorie afgebroken omdat deze niet meer voldeed aan de eisen van modern woongenot. Op het terrein nabij de kerk is een moderne bungalow gebouwd waarin de pastoor woont. Ook de oude kosterswoning is afgebroken.


terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie