Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Uit de geschiedenis


Kasteel Cannenburch Vaassen

terug naar boven

Parochie in Vaassen

De Rooms-Katholieke kerk heeft een rijke historie en daarop vormt de parochie in Vaassen geen uitzondering. Onder invloed van de 80-jarige oorlog kwam het rooms-katholicisme in Nederland onder zware druk te staan en van 1581 tot 1795 was de katholieke godsdienst zelfs verboden. Door de standvastigheid van enkelen is in Vaassen het katholieke geloof bewaard gebleven, onder andere door de bewoners van de Cannenburch, de familie Isendoorn à Blois. Dankzij de grote invloed die zij sociaal-maatschappelijk bezaten, werd de katholieke godsdienstuitoefening op het kasteel door de plaatselijke overheid oogluikend toegestaan.

Na de vrede van Munster in 1648 mochten er langzamerhand weer kapellen of kerkjes gebouwd worden, mits de uitwendige bouw maar niet op een kerk leek en niet in de dorpskom stond. Hierdoor ontstonden de zogenaamde schuurkerken. Tot 1795 was het luiden van klokken, orgelspel en zang echter wel verboden.
Toen de uitoefening van de katholieke godsdienst op het kasteel werd verboden door de Staten van Holland, brachten de Van Isendoorns uitkomst. Zij stelden een van hun huizen, met de naam Oosterhuysen, ter beschikking als kapel en pastorie. In 1754 schonk Frederik Johan van Isendoorn à Blois het huis met bijbehorende schuur(kerk) officieel aan pastoor Gerardus Bartholomeus Peese. Deze schuurkerk is de eerste katholieke kerk op de Oosterhof. Dit stukje van de Oosterhof heeft inmiddels ruim 250 jaar katholieke traditie.

Wederom was het de familie Isendoorn à Blois, die een schenking deed, in dit geval van een stuk grond tegenover het huidige parochiecentrum, de voormalige pastorie. Hierdoor kon met de bouw van de eerste kerk, een Waterstaatskerk, worden begonnen met subsidie van het rijk en spaargeld van de parochianen. In 1832 werd het kerkgebouw ingezegend door de Hoogeerwaarde heer Johannes Gerritsen, Aartspriester van Gelderland.
In 1915 werd het besluit genomen tot de bouw van een nieuwe kerk. De Waterstaatskerk was verouderd, te laag, versleten en veel te klein geworden. Omdat de nieuwe kerk op de plaats van de oude moest worden gebouwd, werd er eerst op de plaats van de huidige parkeerplaats naast de kerk een noodkerk gebouwd, die op 31 maart 1916 in gebruik genomen, waarna de sloop van de Waterstaatskerk kon beginnen. Het orgel en de klokken zijn opgeslagen geweest en in de nieuwe kerk opnieuw in gebruik genomen.

De nieuwe (huidige) kerk is op 2 oktober 1917 ingewijd door Monseigneur Henricus van de Wetering. Op dat moment was pastoor Hagen in Vaassen. Tijdens zijn pastoraat werden in 1920 de lagere school Gerardus Majella gebouwd en in 1929 het Theresiahuis, waar een aantal zusters hun intrek nam. De zusters leidden de Mariakleuterschool in het gebouwtje recht achter de kerk, ook gaven zij naai- en breilessen en hielden zij een pension in het Theresiahuis. Het Theresiahuis is na het vertrek van de laatste zusters nog bewoond geweest door bejaarde missiepaters. Nu is het een Bed and Breakfast met de naam Via Quidam. De voormalige kleuterschool is nu een praktijk voor Verloskunde.

Pastoors

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de pastoors in de Vaassense parochie door de jaren heen.

Peregrinus van Heerde 1585 - 1609
S.J. Reyser 1617 - 1619
Willem Simonszoon 1619 - 1628
Hendrik van Isendoorn 1655 - 1663
Levinus Meys 1673 - 1684
Daniël van Haren 1685 - 1695
Johannes Ophuys 1699 - 1709
Antonius Creuwel 1709 - 1722
Nicolaas Hollanders van Velzen 1722 - 1723
Petrus van Elderom 1724 - 1740
Nicolaas Bleeker 1740 - 1745
Johannes Henricus Helters 1745 - 1751
Francisus Davina 1751 - 1754
Gerardus Bartholomeus Peese 1754 - 1783
J.H. Rentinck 1783 - 1789
Hermanus Heymeriks 1789 - 1800
Leonardus Maas 1800 - 1827
Jacobus C. Kleintunte 1827 - 1844
Joannes Gerardus van Leeuwen 1844 - 1846
Joannes van Haaren 1846 - 1874
Joannes Franciscus Corbesier 1874 - 1880
Gerardus Petrus Wolff 1880 - 1907
Jacobus Henricus Maria Hagen 1907 - 1937
J.B.F. Hooglugt 1937 - 1955
J.H. Galama 1955 - 1967
B.H. Bodde 1967 - 1971
A.C.W.M. (Kees) ter Meulen 1971 - 1993
H.M. (Henk) Hofstede s.d.b. 1993 - 1999
H.W.J.M. (Willy) Rekveld 2004 - 2013
P.F. (Paul) Daggenvoorde 2013 - 2018
J.H.T.P.M. (Hans) Hermens 2018 - heden

In september 1999 werd het Parochieverband IJsselvallei opgericht, waarmee uitvoering werd gegeven aan het beleid van het bisdom, hetgeen o.a. inhield, dat de pastores in teamverband gingen werken en zich ieder toeleggen op een specifiek aandachtsveld voor de gehele regio.
Het samenwerkingsverband omvatte de parochies van Bussloo, De Vecht, Epe, Twello en Vaassen. Per 1 januari 2004 zijn ook de parochies van Klarenbeek en Loenen / Eerbeek toegetreden.
Met ingang van 1 januari 2010 werden de bovengenoemde parochies samengevoegd tot de Parochie H.H. Franciscus en Clara.
Er bestaan nu zeven Geloofsgemeenschappen met drie kerklocaties, m.n. Vaassen, Twello en Loenen.

In Vaassen is nu de naam:

Parochie HH. Franciscus en Clara,
Geloofsgemeenschap St. Martinus

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie