Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

OEKRAINSE VLUCHTELINGEN

.
Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in het Parochiehuis.

Op vrijdag 27 mei 2022 zijn er drie Oekraïense vluchtelingen aangekomen om in het Parochiehuis te verblijven.
Het zijn een oma met haar kleindochter en een zus van de oma. Inmiddels - september 2022 - wonen er zes vluchtelingen. De jongste gaat naar school in Epe en drie werken er in Epe. Ze voelen zich in huis bij ons op hun gemak.

terug naar boven

KERK OPEN
.
De kerk wordt door vrijwilligers, van maandag tot en met zaterdag, van 10.30 tot 15.30 uur geopend.

Er is dan de mogelijkheid voor bezoek aan de kerk, voor een stil moment, een gebed of om een kaars op te steken.
U kunt ook een intentie schrijven in het intentieboek in de Mariakapel.

terug naar boven

KERK TV MARTINUSKERK VAASSEN
.
Het is tegenwoordig mogelijk om niet alleen te luisteren, maar ook te kijken naar de kerkdiensten uit de H. Martinuskerk in Vaassen, die via internet worden uitgezonden.
U kunt dat "live" doen en het is ook mogelijk om dit achteraf te doen.

Ga naar "Kerk.TV uit Vaassen" in de linker kolom op deze website en klik daarna op de foto en volg de dienst of bekijk eerdere diensten!

De URL van de website luidt www.kerkomroep.nl voor als u rechtstreeks via uw browser naar de vieringen wilt gaan.

terug naar boven

30 juni 2019 - JUBILEUM PASTOR HENK HOFSTEDE
.


Op 29 juni 1959, feestdag van de heilige Petrus en Paulus, ontving pastor Henk Hofstede de priesterwijding in de kerk bij het klooster van Benediktbeuern in Beieren (Duitsland).
Zijn wijding was de afsluiting van een 4-jarige theologiestudie in datzelfde klooster. Nadat hij werkzaamheden verrichtte in het jeugdwerk in Den Haag, werd hij benoemd tot deken van Schiedam en vervolgens is hij van 1993 tot 2000 pastoor geweest van de St. Martinusparochies in Vaassen en Epe.

Tot voor kort ging hij nog regelmatig vóór in Eucharistievieringen op zondag - in onze huidige Franciscus en Claraparochie - in Loenen, Twello en Vaassen.

Op zondag 30 juni 2019 heeft pastor Hofstede, samen met zijn familie, mede paters en met ons, zijn 60-jarig priesterjubileum gevierd. Een bijzondere gebeurtenis voor hem en voor de hele parochie, waarin hij de laatste 25 jaar zijn pastorale arbeid heeft verricht.

De feestelijke viering was in Vaassen. Aansluitend was er gelegenheid hem te feliciteren in het Pastoraal Centrum tegenover de kerk.
Als cadeau ontving hij vele enveloppen met een bijdrage voor projecten van de Salesianen van Don Bosco, gericht op de straatkinderen.

Pastor Henk Hofstede gaat om gezondheidsredenen sinds medio 2021 niet meer in voor in onze kerken.

terug naar boven

1 oktober 2017 - 100 JAAR MARTINUSKERK VAASSEN
.


Foto’s: 100 jaar Martinuskerk Vaassen op 1 oktober 2017

Op zondagmorgen, 1 oktober, vulde het koor zich met meer dan 70 koorleden. Alle kaarsen zijn aan. In de sacristie staan de acolieten klaar en wordt er overlegd met de dirigente.
Buiten is de parkeerplaats vol en is de fietsenstalling te klein.
Velen komen meevieren, vanuit Vaassen, de andere locaties en van verder weg. De intocht is extra feestelijk met de 7 acolieten. Pastoor Daggenvoorde en pastor Vroom gaan voor.

De voorzitter heet ieder van harte welkom. Opnieuw worden de kaarsen ontstoken bij de 12 z.g. apostelkruisjes, de kruisjes die bij de inwijding gezegend zijn. De koren zingen samen, ieder zingt ook een eigen lied.
In de voorbeden klinkt het verleden, met alles dat in deze kerk is gevierd, van de vele dierbaren waarvan afscheid is genomen. Maar ook voor heden en toekomst wordt gebeden, voor ons allen, verbonden met elkaar in de Parochie Franciscus en Clara.

Aan het eind bood Hans Hendriks van de Vrienden van de Martinustoren, " namens alle parochianen, voor alle parochianen", een prachtige koperen kandelaar met grote kaars aan. Met het verzoek deze kaars te laten branden, iedere keer als we samenkomen, als het licht op de weg die we verder gaan. Een waardevol en sprekend aandenken aan het jubileum.
Toen was er koffie met gebak en was er volop tijd voor ontmoeting.

Tot slot gingen velen mee naar het kerkhof tegenover de kerk, waar pastoor Daggenvoorde het nieuwe strooiveld inzegende.

Een geweldig jubileumweekend, dat zo mooi werd door zoveel betrokkenheid en belangstelling, zaterdagmiddag en zondag. En dat alles dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie