Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Nieuws

KERK WEER OPEN
.
In de tijd van de pandemie wordt door vrijwilligers de kerk van maandag t/m vrijdag, van 10.30 tot 15.30 uur geopend.

Er is dan de mogelijkheid voor bezoek aan de kerk voor stilte, gebed of om een kaars op te steken.

terug naar boven

KERK TV MARTINUSKERK VAASSEN
.
Vanaf Oudjaarsavond 31 december 2020 is het mogelijk om niet alleen te luisteren, maar ook te kijken naar de kerkdiensten uit de H. Martinuskerk in Vaassen, die via internet worden uitgezonden.
U kunt dat "live" doen en het is ook mogelijk om dit achteraf te doen.

Ga naar "Kerk.TV uit Vaassen" in de linker kolom op deze website en klik op de foto en volg de dienst of bekijk eerdere diensten!

De website is www.kerkomroep.nl voor als u rechtstreeks naar de vieringen wilt gaan.

terug naar boven

A L L E R Z I E L E N
.
Op maandag 2 november – Allerzielen - was er om 19.00 uur een Allerzielenviering.
Deze viering was in verband met de corona pandemie niet in de kerk te bezoeken.
De viering, die via het Internet werd uitgezonden is in zijn geheel terug te kijken,
door te klikken op: Allerzielen in Vaassen

terug naar boven

JUBILEUM PASTOR HENK HOFSTEDEOp 29 juni 1959, feestdag van de heilige Petrus en Paulus, ontving pastor Henk Hofstede de priesterwijding in de kerk bij het klooster van Benediktbeuern in Beieren (Duitsland).
Zijn wijding was de afsluiting van een 4-jarige theologiestudie in datzelfde klooster. Nadat hij werkzaamheden verrichtte in het jeugdwerk in Den Haag, werd hij benoemd tot deken van Schiedam en vervolgens is hij van 1993 tot 2000 pastoor geweest van de St. Martinusparochies in Vaassen en Epe.

Tot voor kort ging hij nog regelmatig vóór in Eucharistievieringen op zondag - in onze huidige Franciscus en Claraparochie - in Loenen, Twello en Vaassen.

Op zondag 30 juni 2019 heeft pastor Hofstede, samen met zijn familie, mede paters en met ons, zijn 60-jarig priesterjubileum gevierd. Een bijzondere gebeurtenis voor hem en voor de hele parochie, waarin hij de laatste 25 jaar zijn pastorale arbeid heeft verricht.

De feestelijke viering was in Vaassen. Aansluitend was er gelegenheid hem te feliciteren in het Pastoraal Centrum tegenover de kerk.
Als cadeau ontving hij vele enveloppen met een bijdrage voor projecten van de Salesianen van Don Bosco, gericht op de straatkinderen.

terug naar boven

100 jaar Martinuskerk VaassenFoto’s: 100 jaar Martinuskerk Vaassen op 1 oktober 2017

Zondag morgen, 1 oktober, vulde het koor zich met meer dan 70 koorleden. Alle kaarsen zijn aan. In de sacristie staan de acolieten klaar en wordt er overlegd met de dirigente.
Buiten is de parkeerplaats vol en is de fietsenstalling te klein.
Velen komen meevieren, vanuit Vaassen, de andere locaties en van ver. De intocht is extra feestelijk met de 7 acolieten. Pastoor Daggenvoorde en pastor Vroom gaan voor.

De voorzitter heet ieder van harte welkom. Opnieuw worden de kaarsen ontstoken bij de 12 z.g. apostelkruisjes, de kruisjes die bij de inwijding gezegend zijn. De koren zingen samen, ieder zingt ook een eigen lied.
In de voorbeden klinkt het verleden, met alles dat in deze kerk is gevierd, van de vele dierbaren waarvan afscheid is genomen. Maar ook voor heden en toekomst werd gebeden, voor ons allen, verbonden met elkaar in de Parochie Franciscus en Clara.

Aan het eind bood Hans Hendriks van de Vrienden van de Martinustoren, " namens alle parochianen, voor alle parochianen", een prachtige koperen kandelaar met grote kaars aan. Met het verzoek deze kaars te branden,iedere keer als we samenkomen, als licht op de weg die we verder gaan. Een waardevol en sprekend aandenken aan het jubileum.
Toen was er koffie met gebak en was er volop tijd voor ontmoeting.

Tot slot gingen velen mee naar het kerkhof tegenover de kerk, waar pastoor Daggenvoorde het strooiveld inzegenen.

Een geweldig jubileumweekend, dat zo mooi werd door zoveel betrokkenheid en belangstelling zaterdagmiddag en zondag. En dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie