Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Oecumene

Het zoeken naar eenheid onder christenen is eerst en vooral een verlangen dat levend gehouden en een gebed dat gevoed moet worden. Het is een zoektocht met de ogen gericht op Jezus, die zijn leven gaf opdat er één kudde met één Herder zou zijn (Joh 10,16) en die bad 'dat allen één zijn' (Joh 17,21).
Bij velen groeit het besef dat de oecumene haar elan en haar hoop dreigt te verliezen of te verzanden in menselijke beperktheid, als zij niet teruggaat naar haar wortels.

Kardinaal Walter Kasper, Een handboek voor de spirituele oecumene, Utrecht 2006.

Katholieke Vereniging voor Oecumene: Klik hier.
Raad van Kerken in Nederland Klik hier.

terug naar boven

Hervormde gemeente

Website:Hervormde gemeente Vaassen

terug naar boven


terug naar boven

Gereformeerde kerk

Website:Gereformeerde kerk Vaassen

terug naar boven


terug naar boven
Volle Evangelie Gemeente Woord & Daad VaassenWebsite:Volle evangelie gemeente Woord en Daad Vaassen
terug naar boven


terug naar boven

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap VaassenWebsite:Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen
terug naar boven

Geredja Indjili Maluku - Moluks Evangelische Kerk


Website:Molukse Evangelische Kerk Vaassen


terug naar boven


Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda Mrt '53

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie